Jump to Navigation

Adult şifresi, değiştirmediyseniz "1234" dür.
Değiştirmek için :

  1. seyirTURK'ü açınız,
  2. Yapılandırma Menu süne giriniz,
  3. "Şifre" satırının üzerindeyken , kumandanızın sayısal tuşlarını kullanarak yeni şifrenizi giriniz,
  4. Kumandanızın "yeşil" tuşuna basınız,
  5. Yeniden başlatılmasına izin vererek yeni şifrenizin kaydedilmesini sağlayınız.


Book | by Dr. Radut